Fordons- och UnderhÂllsKonsult AB, pistmaskin , lift, brandbil , lastbil , Âkeri , konsult , hjullastare , v”ghyvel , gr”vmaskin , underhÂllsteknikpistmaskin , lift, brandbil , lastbil , Âkeri , konsult , hjullastare , v”ghyvel , gr”vmaskin , underhÂllsteknik , service , entreprenad , tunga fordon , l”rare , fordonskonsulter , –versn–fordon , kunskaps , f”rdighetsetag , utbildningar , utbildningsmateriel , fordon , systemunderhÂll , konsulterande , verksamhet , fordons- och underhÂllsKonsult ab , utbildar , dig och din personal , kurser , gymnasieskolan , underhÂll , maskinpark , liftanl”ggningar , pistmask

ner , r”ddningstj”nsten , r”ddningsfordon , pistmaskin, lift, brandbil, lastbil, Âkeri, konsult, hjullastare, v”ghyvel, gr”vmaskin, underhÂllsteknik, service, entreprenad, tunga, fordon, l”rare, fordonskonsulter, –versn–fordon, kunskaps, f”rdighetsf–retag, utbildningar, utbildningsmateriel, fordon, systemunderhÂll, konsulterande, verksamhet, fordons- och underhÂllsKonsult ab, utbildar, dig, och, din, personal, kurser, gymnasieskolan, underhÂll, maskinpark, liftanl”ggningar, pistmaskiner, r”ddningstj”nsten

 

VÄLKOMMEN TILL FORDONS- OCH UNDERHÅLLSKONSULT AB

Vi är ett kunskapsföretag vars specialitet består av utbildning inom åkeri- och entreprenad- maskinbranschen.

Utbildningarna kombinerar teori och praktik och följs upp via ett skräddarsytt fortbildningsmaterial och konsulterande backup-verksamhet.

Förutom en effektiv utbildning av dig och din personal kan vi också hjälpa till med systemunderhåll

.Mer info?

 
 
   

Fordons- och UnderhållsKonsult AB • Vi har flyttat till nya lokaler på Rydellsväg 11 i Krokom •
Telefon & fax: 0640-68 18 60,
Kenneth 070 - 584 89 97 , Magnus 070 - 693 41 29
Hemsida: www.fukab.se